Certificates and declarations

Miljö, arbetsmiljö och säkerhet är hjärtefrågor för oss och något vi aktivt arbetar med och områden som ständigt försöker förbättra oss på. De flesta typer av certifieringar finns idag i olika databaser som är sökbara för den som har en inloggning som t ex Svanens Husproduktportal eller Sunda Hus när det gäller miljö. Vi försöker anpassa oss till våra kunders önskemål vad gäller vart vi finns registrerade, saknar du något kontakta oss gärna och berätta vad du saknar.

Miljö

De flesta miljöcertifieringar idag är digitala portaler. Vi finns registrerade och/eller bedömda hos flera av de största som t ex Sunda Hus, Svanens Husproduktportal, Byggvarubedömningen and Basta. Skapa ett konto för att komma åt deras sökbara databaser.

R30 – Branddimensionerade trappor

Enligt Boverkets byggregler ska byggnader uppföras i klass Br1, Br2 eller Br3. I Br1, Byggnader där brand medför stor risk för personskador, finns krav på brandklass R30. Brandklassningen gäller allmänna utrymmen i flerbostadshus.

Genom vårt mångåriga samarbete med SP Trä kan vi erbjuda trappor för flerbostadshus som är konstruerade och dimensionerade för att stå emot brand på det sätt som är fastställt i reglerna för brandklass R30.