Rail stand

I våra modellnamn står den andra siffran i beteckningen för vilken typ av räckesståndare som ingår. Om du t ex har valt modellen Solid 4.14.1 men vill byta ut räckesståndaren till en med källspår så ersätter du siffran 14 med siffran på den ståndare du har valt.

Nedan ser du hur ståndaren ser ut, under varje bild står siffran som är ståndarens namn samt dess mått i mm.

 

 

Rail stand

 

 

Rail stand

Ståndare som är 40×40 kräver en vanglist (list som monteras ovanpå vangstycket) eller att vangstycket är 50 mm tjockt.

 

Rail stand

 

Här finns mer information om vilka detaljer som ingår i de olika kategorierna; 

Bas

Premium (tradition)

Premium (glas)