Step

Borstade steg

För dig som önskar att träets struktur ska framträda mer på dina plan- och sättsteg kan välja att få de delarna med borstad yta. Det innebär att man ser en tydligare struktur och liv i materialet, och i vissa fall framhäver det också ytbehandlingen mer. Stegen kan upplevas mindre halkiga och ytan känns ännu behagligare att gå på.

Begränsningar kan förekomma, t ex om trappan har stort vilplan. Detta lämpar sig heller inte för täckmålade trappor.

 

Matta och halkskydd

Matta rekommenderas för trappor där man vet att slitaget är högt, offentliga miljöer, trapphus mellan lägenheter eller om man t ex inte vill att hunden ska göra märken i trappan. Kontakta oss för information kring standardmattor.

Matta på trappsteget

Vi kan leverera trappor med färdigmonterad matta på steget i Linoleum, pvc eller nålfilt, observera att mattan måste vara märkt som läggningsbar i trappa. Vill du lägga en annan typ av matta så kan vi förbereda steget för matta istället. Steg med matta har en framkantslist i ädelträ eller stål.

 

Halkskydd i trätrappor för offentlig miljö
Halkskydd på steget i form av infrästa metallskenor. Lämpar sig bäst för offentlig miljö där man vanligen går i trappan med skor.

 

Tät eller öppen trappa

Det finns några olika val att göra beroende på om du vill ha en tät eller öppen trappa. Framkantsprofiler på steget, sättsteg eller barnsäkerhetslist är några av dem.

Nosen, eller framkanten på trappsteget kan ha olika profiler
Framkantsprofilerna (fr vänster) fk1, fk2 och fk3. Steget är alltid något rundad på ovansidan för att få en behagligare och säkrare trappa att gå. Välj mellan dessa tre profiler när du beställer din trappa hos oss.

 

Barnsäkerhetslist under trappsteget
Barnsäkerhetsliten under steget är ett krav för att uppfylla byggreglerna (fr vänster) standard rundade hörn, rak b-list, b-list i rostfritt stål. Standardutförandet fungerar på alla trappor, rostfria b-lister passar bäst till sidovangstrappor och Treppenmeister, de rakkapade listerna matchar bäst med underliggande vang.

 

Standardutförande på sättsteg, tät trappa
Sättsteg standard. Sättsteget är den lodräta skivan mellan planstegen som gör att trappan blir tät. Standard är 14 mm i samma träslag som plansteget alternativt täckmålad mdf i samma färg som vangstycket. I detta utförande är stegöverlappningen 28 mm för en gångvänlig trappa.

 

Sättsteg i liv med stegframkant, tät trappa
Sättsteg i liv med stegframkant ger trappan ett modernt utseende och passar till trappor med underliggande vang. Standard vid synlig kortsida är 19 mm men går också att beställa i samma dimension som steget, dvs 40 mm. Alltid i samma träslag och ytbehandling som plansteget. Tänk på att en trappa i detta utförande kräver lite större stegdjup för att upplevas bekväm att gå i.

 

Nedvikt framkant ersätter b-lsiten i en öppen trappa
Nedvikt framkant ersätter b-listen. Rekommenderas endast till trappor med underliggande vang.

 

Block steps

Blocksteg är det nedersta steget i trappan som görs något bredare än de andra för att ge en mer inbjudande känsla. Du kan få blocksteg i både tätt och öppet utförande. Här är våra två vanligaste former.

Blocksteg Bs5e

Blocksteg Bs5e

Enkelt (endast en sida) för öppen trappa visas på bilden. Kan också beställas dubbelt (sticker ut på båda sidorna om vangstycket) och heter då Bs5d.

Blocksteg Bs5e

Blocksteg Bs5e

Enkelt (endast en sida) för tät trappa visas på bilden. Kan också beställas dubbelt och heter då Bs5d.

Blocksteg Bs1e

Blocksteg Bs1e

Enkelt (endast en sida) för tät trappa visas på bilden. Kan också beställas dubbelt och heter då Bs1d.

Blocksteg Bs2e

Blocksteg Bs2e

Enkelt (endast en sida) för tät trappa visas på bilden. Kan också beställas dubbelt och heter då Bs2d.