Poles

Vår standarddimension är 80×80 mm när det gäller start- och slutstolpar i trappan. Väljer du en stolpe med källspår/dekorationsspår så levereras oftast innerhörnsstolpen som slät för att mötet mellan handledare och stolpe inte ska bli ett problem. I vårt ritningsarkiv finns en stor mängd stolpar och detaljer som inte visas här. Kontakta oss eller din närmaste återförsäljare för att få hjälp med den typ av trappa och de detaljer du önskar.

St 4 är grunden i alla våra basmodeller.

Poles

Här finns mer information om vilka detaljer som ingår i de olika kategorierna;

Bas

Premium (tradition)

Premium (glas)