Wing pieces

Våra standardvangstycken är 40 mm (Solid) respektive 50 mm (Optimal) men dimensionerna kan variera beroende på storlek på trappa, typ av steg och räcken. Raka räta vinklar är alltid utgångspunkten vilket innebär att vissa trappa får en “knick” för att vi ska kunna hålla steghöjden lika och gångvänligheten på max. Önskar du hellre få vangstycket svängt så är det ett tillval hos oss och det finns några saker till som du kan välja till när du köper din drömtrappa.

Rak, svängda eller böjda vangstycken.
Raka vangstycken är standard men du kan också välja svängda som följer trappans stigning på ett mjukt sätt eller böjlimmade (Special) för runda former.

Mountin, dold infästning som ger släta vanger.
MountIn® är ett patenterad beslag som ger trappor med helt slät utsida med en genuin kvalitetskonstruktion. Finns som tillval till de flesta trappor med sidovang. Monteringsmetoden ger en dold infästning under plansteget och bortsett från de estetiska fördelarna så ger det ett enklare och betydligt mindre tungt arbete för våra montörer och inte minst en möjlighet att efterdra skruvarna i trappan efter installation.

Krymling
Krymlingsvang eller krymlingsstolpe är en lösning väldigt vanlig i Danmark och Tyskland. Det innebär att delar av vangstycket, innerhörnsstolpen och/eller handledaren är böjda medan övriga delar av trappan är vinkelräta. Det ger en mjuk, följsam känsla till en L- eller U-formad trappa.

Sara 4.4.1 Furu Laserad Vitmålad

Raka vangstycken
Raka vangstycken är standard oavsett om du väljer sidovang (Solid) eller underliggande vang (Optimal) till din trappa.

Svängda vangstycken finns som tillval hos Drömtrappor

Svängda vangstycken
Svängda vangstycken följer stigningen på trappan på ett mjukt sätt. Finns som tillval till både sido- och underliggande vang.

Böjlimmad trappa från Drömtrappor

Böjda vangstycken
Böjlimmade vangstycken tillhör specialkategorin. Det är ett hantverk att böjlimma trä, väldigt vackert men tidskrävande. Vi böjlimmar både sido- och underliggande vangstycken och självklart tillhörande handledare.

Oskar 55.5.3, Oak steps, Pine/MDF, Matt varnish, White painted,

Mountin, dold infästning
Till vänster traditionellt montage. Höger, monterad med Mountin och har helt slät utsida.

Undersida av steg på trappa monterad med Mountin
Mountin

Mountin, dold infästning
Steget är fortfarande fäst i vangstycket på samma sätt men istället för att dra en skruv rakt igenom vangstycket eller skråskruva så monteras steget på specialbeslaget som sitter i vangstycket och skruvas fast på undersidan av steget. Hålet täcks med ett täcklock som går att ta loss och du kan då komma åt att efterdra trappan vid behov.

Vanliga krymlingsalternativ

Krymling
Innerhörnsstolpen kan utföras som krymlingsstolpe (se alt. till vänster) men även trappor utan stolpe kan göras med krymlingshörn på vangstycket. I båda alternativen är detta en separat del som används för att sammanfoga de två trapplöpen med varandra i innerhörnet.

Raka vangstycken
Sara 4.4.1 Furu Laserad Vitmålad

Raka vangstycken

Raka vangstycken är standard oavsett om du väljer sidovang (Solid) eller underliggande vang (Optimal) till din trappa.

Svängda vangstycken

Svängda vangstycken

Svängda vangstycken följer stigningen på trappan på ett mjukt sätt. Finns som tillval till både sido- och underliggande vang.

Böjda vangstycken

Böjda vangstycken

Böjlimmade vangstycken tillhör specialkategorin. Det är ett hantverk att böjlimma trä, väldigt vackert men tidskrävande. Vi böjlimmar både sido- och underliggande vangstycken och självklart tillhörande handledare.

Mountin, dold infästning
Oskar 55.5.3, Oak steps, Pine/MDF, Matt varnish, White painted,

Mountin, dold infästning

Till vänster traditionellt montage. Höger, monterad med Mountin och har helt slät utsida.

Mountin, dold infästning
Mountin

Mountin, dold infästning

Steget är fortfarande fäst i vangstycket på samma sätt men istället för att dra en skruv rakt igenom vangstycket eller skråskruva så monteras steget på specialbeslaget som sitter i vangstycket och skruvas fast på undersidan av steget. Hålet täcks med ett täcklock som går att ta loss och du kan då komma åt att efterdra trappan vid behov.

Krymling

Krymling

Innerhörnsstolpen kan utföras som krymlingsstolpe (se alt. till vänster) men även trappor utan stolpe kan göras med krymlingshörn på vangstycket. I båda alternativen är detta en separat del som används för att sammanfoga de två trapplöpen med varandra i innerhörnet.