InquirySave PDF
Information
Delivered stairs

Information

Forma är vårt namn på böjlimmade trappor. Forma Solid som på bilderna ovan har sidovangstycke och Forma Optimal har underliggande vang. Vid beställning uppger du sedan, precis som i bas och premium, siffrorna för hur du vill att räcket ska utföras så får vi samma bild av vad du önskar.

Den här typen av trappor är ett hantverk som tillverkas på vår specialavdelning. Det är ett tidskrävande arbete och leveranstiden bestäms utifrån hur köerna ser ut på den avdelningen vid beställningstillfället. Köper du en böjlimmad trappa ser vi helst att vi också får komma och installera den då lösningarna oftast är unika för just din trappa.