Management

Följande är våra generella hanteringsanvisningar för trappor i trä.

Söker du information om hantering av stål och glas så hittar du det i vår dokumentsamling under Dokumentation.

1. Transport

 • Trätrappor skall transporteras i täckta fordon.
 • Lossning skall ske för hand med stor varsamhet.
 • Gaffeltruck eller motsvarande får endast användas när trappdelarna är lastade på pall.

2. Leveransmottagning

 • Kontrollera att antalet kollin stämmer med fraktsedeln.
 • Öppna gärna emballaget och kolla att innehållet är ok men låt alla delar ligga kvar i sitt respektive paket tills det blir dags för montage.
 • Läs dokumentet Mottagningskontroll som bifogas med varje trappleverans.
 • Transportskador och brister i leveransomfattningen skall anges på fraktsedeln.
 • Ev. dolda fel skall påtalas före monteringen, dock senast 7 dagar efter leveransens mottagande.

3. Lagring före montering

 • Lagring intill eller på byggplatsen skall ske inomhus i torr, uppvärmd och väl ventilerad lokal.
 • Luftfuktighet och temperatur får ej avvika från normal inomhusmiljö.

4. Montering

 • Montering av trappor får ske först när byggfukt ventilerats ut.
 • Emballage får ej avlägsnas förrän montering skall påbörjas.
 • Tillverkarens monteringsanvisning skall följas.
 • Leverantören ansvarar ej för skador uppkomna vid eller efter montage.
 • Gå igenom checklistan för montering samt fyll i Monteringsrapporten

5. Skydd av trappa i byggnad

 • Trappan skall under byggtiden skyddas mot smuts, fukt och mekanisk skada.
 • Byggentreprenören ansvarar för att skador på monterade stegskydd etc. åtgärdas omgående och att trappan i övrigt skyddas under byggtiden.
 • Drömtrappor ansvarar ej för lackskador som uppkommit där ej godkänd tejp använts vid maskering eller montering av stegskydd.