Premium

När du väljer våra Premium-trappor får du stor flexibilitet. Välj ut godbitarna och kombinera ihop dem som du vill ha dem eller välj en av våra färdiga modeller nedan.

Precis som i bassortimentet så är Solid en trappa med sidovang och Optimal en trappa med underliggande vang.  I Premium kan du däremot välja om du vill ha raka eller svängda vangstycken till dessa båda modeller. Treppenmeister är en modell som kan vara helt utan vangstycken men det ställer en del krav på väggen. Är du osäker på om väggen klarar belastningen så väljer du att montera trappan mot en väggvang istället. Räcket är fortfarande fribärande.

Olika räckestyper har olika förutsättning för olika former, titta lite extra noga på informationen kring den modell du har valt för att se vilken eller vilka former som den passar till.  Utbudet av träslag, ytbehandling och tillval är stort och kombinationsmöjligheterna många.