Köpvillkor

Allmänt

Bestämmelser enligt ABM07 eller konsumentköplagen ligger till grund för våra villkor. Du får alltid ett anbud/en offert från oss som du måste acceptera via e-post innan vi anser att vi har en beställning.

Betalningsvillkor 30 dagar efter godkänd kreditprövning. Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta + referensränta med 8%

Priset gäller 3 månader från anbudets datum därefter sker prisjustering utifrån vid tiden gällande prisnivå.

Vid beställning, ange om du önskar köpa trappan/trapporna inklusive montage.

Leveranser

Leveransvecka från fabrik erhålls när slutliga mått har skickat till oss på Drömtrappor AB och ni har godkänt kontrollmåttritningen. Leveranstiden varierar beroende på beläggningen i vår fabrik men order hanteras alltid i den ordning som de inkommit.

Leverans sker som standard i platta paket och levereras olossat till köpare (LOK). Om andra alternativ önskas ska dessa överenskommelser göras med ansvarig säljare.

Om ordern innehåller fler än en leverans så kommer en leveransplan att upprättas med avstämningspunkter som t ex sista dag för slutliga mått. Detta för att vi ska kunna garantera tillverknings- och leveranstider.

Montage

Om montage ingår så blir du kontaktad av någon av våra montageledare som bokar en tid. Montage förutsätter att trappschaktet är byggt enligt ritning och att följande punkter uppfylls; Träreglar i vägg min. cc 600. Ingen golvvärme där trapporna ska fästas i golvet.  Att alla intilliggande väggar är färdiga. I övrigt gäller villkoren i bilagan Villkor för uppmätning och montage.

Om ni avser montera själva så ska våra anvisningar följas.

Garantier

5 års konstruktionsgaranti. Garanti på installation lämnas endast om någon av våra certifierade montörer utfört arbetet. Garantiåtgärder på slitage utförs eller bekostas ej av Drömtrappor AB eller våra underentreprenörer. Läs skötselanvisningarna för den typ av ytbehandling eller material du har valt.

Betalningsvillkor

Vi försäkrar alla våra kundfordringar hos försäkringsbolaget Euler Hermes.

Vid beviljad försäkring gäller 30 dagars kredittid som betalningsvillkor.

Beviljas försäkringen ej kan moderbolagsgaranti eller nya finansiella rapporter tas in för ny bedömning. Om Euler Hermes efter detta inte heller kan bevilja försäkring sätts betalningsvillkor förskott.

Vid återkallad kreditförsäkring under pågående avtalsperiod förbehåller vi oss rätten att ändra betalningsvillkor.

Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta + referensränta med 10%

Leveranser

Trapporna levereras som standard i platta paket, bandade på pall.
Vid val av fabriksmonterade trapplöp (tillval) så skickas vanger, steg och eventuella sättsteg färdigt sammansatta i sektioner. Övriga delar skickas lösa, buntade i separata paket.

Allmänt

Observera att förråd  under täta trappor bör vara väl ventilerade.
Värmekällor, t.ex. varmvattenberedare, bör ej byggas in under trappan.
Uttorkning av virket kan förorsaka knarr och/eller sprickbildning.