Säkerhet & byggregler

Ibland blir vi tillfrågade om att tillverka trappor med en utformning som innebär avsteg från regelverket. Oftast av utseendemässiga skäl. Vi har dock valt att enbart leverera trappor som uppfyller gällande säkerhetskrav.

Trappsäkerhet ligger oss extra varmt om hjärtat och som branschledande ser vi det som vår uppgift att leda utvecklingen inom området.

Alla trappor som vi levererar följer gällande normer och lagar på de marknader där de säljs. Reglerna är alltså lite olika i olika länder. Det gör att enstaka bilder på vår webbplats därför kan visa utformningar som bara är tillåtna i vissa länder.

Regelverket förbjuder till exempel att räcken utformas så att de inbjuder till klättring. Även avståndet mellan stegen och andra öppningar måste utformas så att inte barn kan klämma sig igenom och fastna.

Men du behöver inte oroa dig. Vi kan vad som gäller och ser till att din trappa följer regelverket. Det är viktigt också för dig eftersom du själv kan bli ansvarig om du monterar en trappa som har brister i säkerheten.

 

Vill du veta mer om säkerhet och trappor? Läs gärna Boverkets skrift om att bygga barnsäkert:

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2011/bygg-barnsakert/