FörfråganSpara PDF
Information
Levererade trappor
Träslag

Information

Modell med centrumbalk där glaset fästs i stegändarna. Trappan går att få i både rakt och svängt utförande.

Steginfästningen sker under stegen och döljer alla skruvar.
Tillvalsmöjligheter i form av LED-strips under stegframkanten för en extra fin effekt.

Tänk på att det behövs stöd för balken mot en intilliggande vägg om trappan ska levereras svängd. Vid vägganslutningen av balken krävs minst 100mm solitt trä/betong.

Levererade trappor

Träslag