FörfråganSpara PDF
Information
Levererade trappor

Information

Pure är en spiraltrappa för dig som behöver spara utrymme. Trappan har en färdig konstruktion och kommer i diametrarna 1100-1600mm med spann om 100mm.

Då konstruktionen är färdig byggs trapporna ihop på plats och kräver lite modifiering vid montaget.

Välj mellan vit svart och grå. Trappan går även att få galvaniserad och ämnad för utomhusbruk.

Denna modell uppfyller inte de krav som finns i BBR gällande steghöjd/stedjup och lämpar sig därför bäst till sovloft, terrass eller dylikt.

Levererade trappor