FörfråganSpara PDF
Information
Levererade trappor
Träslag

Information

Pure wood är en spiraltrappa för dig som behöver spara utrymme. Trappan har en färdig konstruktion och kommer i diametrarna 1100-1600mm med spann om 100mm.

Då konstruktionen är färdig byggs trapporna ihop på plats och kräver lite modifiering vid montaget.

Stegen tillverkas i bok och övriga detaljer finns i vitt, svart och grått.

Denna modell uppfyller inte de krav som finns i BBR gällande steghöjd/stedjup och lämpar sig därför bäst till sovloft, terrass eller dylikt.

Levererade trappor

Träslag

Upptäck liknande modeller hos våra kunder