FörfråganSpara PDF
Information
Levererade trappor
Träslag

Information

Modellen har ingen traditionell stolpe utan handledaren övergår till stolpe i start och slut på trappan. Glaset är monterat mellan spår i vang och handledare. Som standard placeras handledaren ovanpå den delen som blir stolpe. Tillval finns att göra med en gerad övergång mellan ”stolpe” och handledare. Glaset är ca 8 mm, härdat och laminerat och godkänt för ändamålet.

Träslag