Optimal

Optimal F.15.7 L

Trappan på bilden kan vara extrautrustad
Information

Information

Modellen Optimal F.15.7 L har ett av våra nättaste träräcken som inte har någon traditionell stolpe utan handledaren övergår till stolpe i start och slut på trappan (dimension 40x63mm). Räckesståndarna i rostfritt stål är inborrade i steg och handledare. Som standard placeras handledaren ovanpå den delen som blir stolpe.

Tillval finns att göra med en gerad övergång mellan ”stolpe” och handledare. I och med dimensionen på stolpe och handledare så kan vissa begränsningar finnas gällande form och utförande. För större flexibilitet bör man gå upp till 40x86mm.

Garderobslösningar är tillgängliga till ett flertal av vår trappmodeller. De anpassas specifikt för din trappa och valmöjligheterna är stora både gällande utseende och inredning.

Läs mer om våra garderobslösningar

Träslag

Träslag