Special -Levererade specialtrappor

Oslo

Trappan på bilden kan vara extrautrustad
Information

Information

Oslo är en traditionell trappa med underliggande vang som med fördel kan byggas in. Stolpe och räckesståndare har både horisontella och vertikala dekorationsspår och den extra breda (115×155 mm) stolpen avslutas med en hatt. Tänk på att ge denna trappa lite extra utrymme, snäva svängar kan innebära problem då räckesståndarna ska rymmas ovanpå steget och fortfarande klara kravet på  max 100 mm mellan varje ståndare.

Träslag

Träslag