Vanglösa trappor

Treppenmeister

Trappan på bilden kan vara extrautrustad
Information

Information

Treppenmeister är en modell där varje enskilt steg fästs direkt i väggen. Detta kräver att väggen ska vara en träregelstomme med dimension minst 45×70 c/c 600, beklädd med minst 32 mm spånplatta eller 20 mm långfibrig spånplatta (OSB), alternativt av betong. Kan inte dessa krav uppfyllas rekommenderar vi att man monterar en väggvang som trappan sedan monteras mot.

Träslag

Träslag