Hantering

Rätt hantering är en förutsättning för ett lyckat montage. Läs igenom hanteringsanvisningarna nedan och läs alltid mottagningskontrollen som följer med varje leverans.

Följande är våra generella hanteringsanvisningar för trappor i trä. Söker du information om hantering av stål och glas så hittar du det i vår dokumentsamling under Dokumentation.

1. Transport
Trätrappor skall transporteras i täckta fordon.
Lossning skall ske för hand med stor varsamhet.
Gaffeltruck eller motsvarande får endast användas när trappdelarna är lastade på pall.

2. Leveransmottagning
Kontrollera att antalet kollin stämmer med fraktsedeln.
Öppna gärna emballaget och kolla att innehållet är ok men låt alla delar ligga kvar i sitt respektive paket tills det blir dags för montage.
Läs dokumentet Mottagningskontroll som bifogas med varje trappleverans
Transportskador och brister i leveransomfattningen skall anges på fraktsedeln.
Ev. dolda fel skall påtalas före monteringen, dock senast 7 dagar efter leveransens mottagande.

3. Lagring före montering
Lagring intill eller på byggplatsen skall ske inomhus i torr, uppvärmd och väl ventilerad lokal.
Luftfuktighet och temperatur får ej avvika från normal inomhusmiljö.

4. Montering
Montering av trappor får ske först när byggfukt ventilerats ut.
Emballage får ej avlägsnas förrän montering skall påbörjas.
Tillverkarens monteringsanvisning skall följas.
Leverantören ansvarar ej för skador uppkomna vid eller efter montage.
Gå igenom checklistan för montering samt fyll i Monteringsrapporten

5. Skydd av trappa i byggnad
Trappan skall under byggtiden skyddas mot smuts, fukt och mekanisk skada.
Byggentreprenören ansvarar för att skador på monterade stegskydd etc. åtgärdas omgående och att trappan i övrigt skyddas under byggtiden.
Drömtrappor ansvarar ej för lackskador som uppkommit där ej godkänd tejp använts vid maskering eller montering av stegskydd.

Ladda ner Hanteringsanvisningarna