Ordlista

Det finns många uttryck och ord som beskriver olika saker i och omkring trappan - dessa kan dessutom variera mellan olika leverantörer. Tycker du att vi pratar "grekiska" eller att vi inte förstår vad du menar så kan det här vara en början, det här är vår trappordlista.

b list

Barnsäkerhetslist
I en öppen trappa (utan sättsteg) monteras en list under varje plansteg för att förhindra att barn kan tränga sig igenom och fastna. Förkortas b-list.

Spara

bjalklagskant

Bjälklag
I trappsammanhang avser bjälklaget den synliga kanten i öppningen mellan våningsplanen.

Spara

bjlklsinkladnad

Bjälklagsinklädnad
Inklädnaden av öppningen bör utföras och planeras samtidigt med trappan. Dels påverkar inklädnaden öppningsmåtten, dels kan inklädnaden tillverkas så att den matchar trappan.

bjlklsoppning

Bjälklagsöppning
Öppningen mellan våningsplanen där trappan är placerad.

blocksteg

Blocksteg
Det nedersta steget i trappan har gjorts något bredare än de andra för att ge en mer inbjudande känsla.

frivang

Frivang
Avser ett vangstycke som ej är monterat mot vägg.

hogersvangd

Högersvängd trappa
En trappa som nerifrån betraktat böjer av åt höger kallas högersvängd.

innervangsracke

Innervangsräcke
Avser vanligen räcket i innersväng.

innervangsracke

Innervangsstycke
Avser vangstycket i innersväng, hänger vanligen fritt men inte alltid.

rackesoverliggare

Räckesöverliggare
Den handledare som monteras på räckesståndarna. Benämns som HL följt av en siffra som beskriver profilen.

rackesstandare

Räckesståndare
Ett annat namn på pinnarna (spjälorna) i räcket. Benämns som RS följt av en siffra som beskriver utförandet.

rackesunderliggare

Räckesunderliggare
Den regel som räckesståndarna står på.

sidovangsstycke

Sidovangstycke
Se vangstycke

stegprofil

Stegprofil
Framkanten av planstegen kan tillverkas med olika profil.

stolpe

Stolpe
De kraftigare pinnar som inleder, avslutar och monteras i eventuella hörn i trappan. Benämns som ST följt av en siffra som beskriver utförandet

sattsteg

Sättsteg
Den lodräta skivan mellan planstegen i en tät trappa.

sattsteg

Tät trappa
Avser en trappa med lodräta skivor (sättsteg) mellan planstegen.

underliggande vang

Underliggande vang
Vangstycke där planstegen fästs ovanpå vangen.

rackesunderliggare

Underliggare
Se räckesunderliggare.

vagghandledare

Vägghandledare
Handledare som monteras på väggen på trappor vars ena sida löper längs en vägg. Benämns som HL följt av en siffra som beskriver profilen.

sidovangsstycke

Vang/Vangstycke
Det trästycke som planstegen fästs i (eller ovanpå). Vangstycken saknas helt på vissa trappor.

vanstersvangd

Vänstersvängd trappa
En trappa som nerifrån betraktat böjer av åt vänster kallas vänstersvängd.

yttervang

Yttervang/Yttervangstycke
Avser vangstycket i yttersväng. Är ofta (men inte alltid!) monterad på vägg.

yttervangsracke

Yttervangsräcke
Räcket i yttersväng.

andknopp

Ändknopp
Runda vägghandledare kan avslutas med en svarvad knopp.

rackesoverliggare

Överliggare
Se räckesöverliggare.