Ordlista

Det finns många uttryck och ord som beskriver olika saker i och omkring trappan - dessa kan dessutom variera mellan olika leverantörer. Tycker du att vi pratar "grekiska" eller att vi inte förstår vad du menar så kan det här vara en början, det här är vår trappordlista.

Barnsäkerhetslist
I en öppen trappa (utan sättsteg) monteras en list under varje plansteg för att förhindra att barn kan tränga sig igenom och fastna. Förkortas b-list.

Spara

Bjälklag
I trappsammanhang avser bjälklaget den synliga kanten i öppningen mellan våningsplanen.

Spara

Bjälklagsinklädnad
Inklädnaden av öppningen bör utföras och planeras samtidigt med trappan. Dels påverkar inklädnaden öppningsmåtten, dels kan inklädnaden tillverkas så att den matchar trappan.

Bjälklagsöppning
Öppningen mellan våningsplanen där trappan är placerad.

Blocksteg
Det nedersta steget i trappan har gjorts något bredare än de andra för att ge en mer inbjudande känsla.

Frivang
Avser ett vangstycke som ej är monterat mot vägg.

Högersvängd trappa
En trappa som nerifrån betraktat böjer av åt höger kallas högersvängd.

Innervangsräcke
Avser vanligen räcket i innersväng.

Innervangsstycke
Avser vangstycket i innersväng, hänger vanligen fritt men inte alltid.

Räckesöverliggare
Den handledare som monteras på räckesståndarna. Benämns som HL följt av en siffra som beskriver profilen.

Räckesståndare
Ett annat namn på pinnarna (spjälorna) i räcket. Benämns som RS följt av en siffra som beskriver utförandet.

Räckesunderliggare
Den regel som räckesståndarna står på.

Sidovangstycke
Se vangstycke

Stegprofil
Framkanten av planstegen kan tillverkas med olika profil.

Stolpe
De kraftigare pinnar som inleder, avslutar och monteras i eventuella hörn i trappan. Benämns som ST följt av en siffra som beskriver utförandet

Sättsteg
Den lodräta skivan mellan planstegen i en tät trappa.

Tät trappa
Avser en trappa med lodräta skivor (sättsteg) mellan planstegen.

Underliggande vang
Vangstycke där planstegen fästs ovanpå vangen.

Underliggare
Se räckesunderliggare.

Vägghandledare
Handledare som monteras på väggen på trappor vars ena sida löper längs en vägg. Benämns som HL följt av en siffra som beskriver profilen.

Vang/Vangstycke
Det trästycke som planstegen fästs i (eller ovanpå). Vangstycken saknas helt på vissa trappor.

Vänstersvängd trappa
En trappa som nerifrån betraktat böjer av åt vänster kallas vänstersvängd.

Yttervang/Yttervangstycke
Avser vangstycket i yttersväng. Är ofta (men inte alltid!) monterad på vägg.

Yttervangsräcke
Räcket i yttersväng.

Ändknopp
Runda vägghandledare kan avslutas med en svarvad knopp.

Överliggare
Se räckesöverliggare.