Villkor för #yesdrömtrappor

Vi på Drömtrappor uppskattar att se våra produkter i verkliga miljöer på sociala medier, och vi kan komma att be om att få dela bilder som du har lagt upp på Instagram på våra kanaler. Dessa kanaler inkluderar främst Drömtrappors webbplatser (dromtrappor.se, restair.se), men kan även omfatta andra av Drömtrappors kanaler, såsom vårt nyhetsbrev och sociala medieplattformar.

Genom att svara med #yesdrömtrappor eller #yesdromtrappor på en bild som Drömtrappor har bett om på Instagram, hädanefter benämnd som ‘bild(er)’, samtycker du till följande:

Du beviljar Drömtrappor AB, ett svenskt företag med organisationsnummer 556309-7038 (hädanefter kallat ‘Drömtrappor’), en icke-exklusiv, royaltyfri, global licens för att använda dina bilder i deras marknadsförings- och reklamsyften på det sätt Drömtrappor finner lämpligt, utan några förpliktelser gentemot dig. Detta inkluderar rätten att reproducera, distribuera, ändra och redigera dina bilder.

Dessa villkor styrs av svensk lagstiftning. Dessa villkor styrs av svensk lagstiftning. Eventuella tvistemål som uppstår ur detta avtal ska avgöras av Umeå tingsrätt.

För frågor rörande våra tjänster eller dataskydd, är du alltid välkommen att kontakta oss på kundservice@dromtrappor.se.

För att återkalla ditt samtycke till att dela dina bilder med Drömtrappor, vänligen skicka en begäran om detta till oss.