Om denna webbplats

Den här webbplatsen innehåller många olika bilder. För att kunna visa hur sortimentet ser ut utan tillval och tillägg så har vi valt att ta fram produktbilder i 3D. Dessa bilder är väldigt verklighetstrogna men små detaljer kan bli otydliga och texturer inte alltid överensstämmande med verkligheten.

Exempel kan vara träslag, ytbehandling och beslag. För att kunna bilda sig en bra uppfattning om produkten finner du under varje produkt foton från verkliga kunder och deras hem. En del foton är på trappor som levererats till andra länder. På grund av skillnader i regelverk och kundkrav mellan olika länder kan det därför hända att något utförande som visas inte uppfyller de krav som ställs på trappor i vårt land. Vi följer alltid gällande normer och regler för respektive marknad.

Bilderna i vår bilddatabas visar trappor som installerats hos kund. Dessa utgår från angiven modellserie men har i vissa fall kompletterats med tillval enligt kundens önskemål. För exakt beskrivning av vad som ingår, se modellseriens produktblad.

Vi reserverar oss för eventuella faktafel i text och övrigt material. Priser som anges avser endast exempel och utgör ingen exakt prisangivelse, begär därför alltid offert.

Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande ändra i produkter, deras specifikationer eller i webbplatsens innehåll. Om skillnad föreligger mellan webbplatsens innehåll och offerten gäller alltid offerten.

Allt material på denna webbplats tillhör Drömtrappor AB och/eller används med tillstånd. Som privatperson eller bloggare utan kommersiella syften får du använda bilder från vår webbplats utan kostnad, under förutsättning att du i text intill bilden anger dess ursprung samt länkar till denna webbplats (www.drömtrappor.se). Övrig användning är otillåten utan föregående överenskommelse.

Drömtrappor® men även övriga namn, produktnamn, varumärken, symboler och motsvarande på denna webbplats är att betrakta som intellektuell egendom och är skyddade av respektive ägare. Vi har reserverat rätten att använda dem. All information är också i övrigt upphovsrättsligt skyddad, och återgivande av text, bilder och annat innehåll utan skriftligt tillstånd från Drömtrappor AB är förbjuden.

Behandling av personuppgifter (GDPR)

Genom din beställning av produkter blir du kund hos Drömtrappor AB. Kundregistret innehåller de kontaktuppgifter som du själv har lämnat och information om din beställning. Personuppgifterna används för administration av tjänsterna/leveransen, information tillbaka till dig som kund samt för viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. Det finns ingen möjlighet att vara kund hos Drömtrappor AB om man inte godtar denna behandling av personuppgifter.

Vi vill gärna använda e-post i vår kommunikation med dig som kund. Genom att du skickar e-post till oss eller fyller i dina uppgifter för kommande kontakt via hemsidan så samtycker du till att vi använder denna information (namn och e-postadress) för detta ändamål.

Dina uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för. Skulle t.ex. kunna vara när vi beställer frakt av varan till din adress.

Drömtrappor AB kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos företaget.  Därefter kommer de att sparas för garantiåtaganden samt lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas.

Behandlingen av dina personuppgifter i vår kunddatabas sker med stöd av beställningsavtalet, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse använder vi oss av dina uppgifter exempelvis för att anpassa vår kommunikation till dig baserat på dina köp.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Drömtrappor AB. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Drömtrappor ABs verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång. Se e-postadress nedan.

Vi säljer inga personuppgifter vidare till andra företag eller personer. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen.

Har du frågor eller synpunkter vänligen mejla till: dataskydd@dromtrappor.se